ഗവർണർക്കെതിരെ അതിക്രമം നടന്നിട്ടില്ലന്ന് നിയമോപദേശം; ഗവർണർ പറയുന്നതിൽ സത്യമുണ്ടെന്ന് എം ജിഎസ് നാരായണൻ

Kerala21:58 PM September 20, 2022

ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമദ് ഖാനെതിരെ അതിക്രമമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ നിയമോപദ്ദേശം

News18 Malayalam

ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമദ് ഖാനെതിരെ അതിക്രമമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ നിയമോപദ്ദേശം

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories