യുവാവ് ലോറിക്കടിയിൽ പെട്ട് മരിച്ചത് റോഡിലെ കുഴി കണ്ട് ബൈക്ക് വെട്ടിച്ചപ്പോൾ

Kerala07:51 AM August 14, 2022

കുഴികണ്ട് ബൈക്ക് വെട്ടിക്കുന്നതിനിടയിൽ സ്വകാര്യ ബസിൽ തട്ടി എതിർദിശയിൽ നിന്നു വന്ന ലോറിക്കടിയിൽപെടുകയായിരുന്നു.

News18 Malayalam

കുഴികണ്ട് ബൈക്ക് വെട്ടിക്കുന്നതിനിടയിൽ സ്വകാര്യ ബസിൽ തട്ടി എതിർദിശയിൽ നിന്നു വന്ന ലോറിക്കടിയിൽപെടുകയായിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories