ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » marad-flat-demolition-compensation-granted-to-9-more-flat-owners

Marad Flat Demolition: 9 ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകള്‍ക്ക് കൂടി നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിച്ചു

Kerala19:46 PM January 13, 2020

Marad Flat Demolition: 9 ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകള്‍ക്ക് കൂടി നഷ്ടപരിഹാരമായി ഒരു കോടി 20 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു

News18 Malayalam

Marad Flat Demolition: 9 ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകള്‍ക്ക് കൂടി നഷ്ടപരിഹാരമായി ഒരു കോടി 20 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV