ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » mega-thiruvathira-of-students-on-its-golden-jubilee-celebrations

സ്കൂൾ സുവര്‍ണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ മെഗാ തിരുവാതിര

Kerala14:13 PM January 24, 2020

സ്കൂൾ സുവര്‍ണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ മെഗാ തിരുവാതിര. കാസര്‍കോട് ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഒരുവര്‍ഷം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കാണ് മെഗാതിരുവാതിരയോടെ തുടക്കമായത്.

News18 Malayalam

സ്കൂൾ സുവര്‍ണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ മെഗാ തിരുവാതിര. കാസര്‍കോട് ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഒരുവര്‍ഷം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കാണ് മെഗാതിരുവാതിരയോടെ തുടക്കമായത്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV