ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » onion-agriculture-in-home-nw-as

കീശ കാലിയാകാതെ വീട്ടു മുറ്റത്ത് തന്നെ സവാള ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കാം

Kerala12:03 PM December 23, 2019

ഉയരുന്ന സവാള വിലയിൽ അന്തിച്ചു നിൽക്കുന്ന മലയാളിക്ക് ആശ്വാസമായൊരു വാർത്ത.. കീശ കാലിയാകാതെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് സവാള ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കർഷകനായ ശുഭകേശൻ പറയുന്നു.. 

News18 Malayalam

ഉയരുന്ന സവാള വിലയിൽ അന്തിച്ചു നിൽക്കുന്ന മലയാളിക്ക് ആശ്വാസമായൊരു വാർത്ത.. കീശ കാലിയാകാതെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് സവാള ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കർഷകനായ ശുഭകേശൻ പറയുന്നു.. 

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV