കോൺഗ്രസുകാരെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്ന അച്ചുതണ്ടാണ് ഗാന്ധി കുടുംബം: വി.ഡി. സതീശൻ

Kerala11:06 AM March 15, 2022

കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഗാന്ധി കുടുംബത്തെ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് ബി.ജെ.പി. അജണ്ടയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

News18 Malayalam

കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഗാന്ധി കുടുംബത്തെ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് ബി.ജെ.പി. അജണ്ടയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories