'അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം; മുഖ്യമന്ത്രിയെ കേസിൽ കുടുക്കാനും ശ്രമം'

Kerala18:59 PM November 20, 2020

"ശരിയായ അന്വേഷണം നടക്കണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആഗ്രഹിച്ചത്. ആ നിലയിലാണ് ഏത് അന്വേഷണ ഏജന്‍സിയേയും കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തത്."

News18 Malayalam

"ശരിയായ അന്വേഷണം നടക്കണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആഗ്രഹിച്ചത്. ആ നിലയിലാണ് ഏത് അന്വേഷണ ഏജന്‍സിയേയും കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തത്."

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories