വെടിയുണ്ടകള്‍ ഉരുക്കി നിര്‍മ്മിച്ചത് പൊലീസ് മുദ്ര; അന്വേഷണം മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്ക്

Kerala13:34 PM February 20, 2020

വെടിയുണ്ടകള്‍ ഉരുക്കി നിര്‍മ്മിച്ചത് പൊലീസ് മുദ്ര; അന്വേഷണം മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്ക്

News18 Malayalam

വെടിയുണ്ടകള്‍ ഉരുക്കി നിര്‍മ്മിച്ചത് പൊലീസ് മുദ്ര; അന്വേഷണം മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്ക്

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV