ആലപ്പുഴ തോട്ടപ്പിള്ളി പൊഴിമുഖത്തെ കരിമണൽ ഖനനം തീരദേശത്തിന് കനത്ത ഭീഷണി

Kerala13:46 PM September 08, 2021

ഒന്നരവർഷത്തിലധികമായുള്ള മണൽ നീക്കം കാരണം തീരം അതിവേ​ഗം ഇല്ലാതാകുന്നു

News18 Malayalam

ഒന്നരവർഷത്തിലധികമായുള്ള മണൽ നീക്കം കാരണം തീരം അതിവേ​ഗം ഇല്ലാതാകുന്നു

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories