അരൂരിൽ പെയിന്റ് ഫാക്ടറിക്ക് തീപിടിച്ചു

Kerala18:49 PM February 03, 2021

ജീവനക്കാർ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പിരിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി.

News18 Malayalam

ജീവനക്കാർ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പിരിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories