ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » plan-to-generate-electricity-using-the-slaughterhouse-waste

അറവുശാലയിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതി

Kerala19:32 PM October 13, 2019

മാലിന്യ സംസ്കരണം വേഗത്തിലാക്കാൻ പദ്ധതിയുമായി അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. അറവുശാലയിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാണ് പുതിയ പദ്ധതി

News18 Malayalam

മാലിന്യ സംസ്കരണം വേഗത്തിലാക്കാൻ പദ്ധതിയുമായി അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. അറവുശാലയിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാണ് പുതിയ പദ്ധതി

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV
corona virus btn
corona virus btn
Loading