ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » python-attaks-labour-in-neyyar-nw-as

തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്കിടെ തൊഴിലാളിയുടെ കഴുത്തിൽ പെരുമ്പാമ്പ് ചുറ്റിയതെങ്ങിനെ?

Kerala10:11 AM October 16, 2019

തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറിൽ തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്കിടെ തൊഴിലാളിയുടെ കഴുത്തിൽ പെരുമ്പാമ്പ് ചുറ്റി. പാമ്പിനെ പിടികുടൂന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. പെരുങ്കുളങ്ങര സ്വദേശി ഭുവനചന്ദ്രൻനായരുടെ കഴുത്തിലാണ് പാമ്പ് ചുറ്റിയത്... 

News18 Malayalam

തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറിൽ തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്കിടെ തൊഴിലാളിയുടെ കഴുത്തിൽ പെരുമ്പാമ്പ് ചുറ്റി. പാമ്പിനെ പിടികുടൂന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. പെരുങ്കുളങ്ങര സ്വദേശി ഭുവനചന്ദ്രൻനായരുടെ കഴുത്തിലാണ് പാമ്പ് ചുറ്റിയത്... 

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV
corona virus btn
corona virus btn
Loading