ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » sabarimala-opened-for-the-mandala-makaravilakku-festivals

ഈ വർഷത്തെ മണ്ഡല മകരവിളക്കുത്സവത്തിനായി വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ നട തുറന്നപ്പോൾ

Kerala20:11 PM November 17, 2019

ഈ വർഷത്തെ മണ്ഡല മകരവിളക്കുത്സവത്തിനായി വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ നട തുറന്നപ്പോൾ

News18 Malayalam

ഈ വർഷത്തെ മണ്ഡല മകരവിളക്കുത്സവത്തിനായി വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ നട തുറന്നപ്പോൾ

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV