ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » story-behind-the-slogan-with-ir8-new-rv

'അയ്യാറെട്ടിന് വളമാക്കും; ഓർത്തുകളിച്ചോ സൂക്ഷിച്ചോ'

Kerala17:01 PM July 03, 2020

എന്താണ് അയ്യാറെട്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച  പുതുതലമുറയിൽപ്പെട്ട പലർക്കും മനസ്സില്ലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. എങ്കിലും നല്ല ഉശിരൻ മുദ്രാവാക്യം ആയത് കൊണ്ട് അലറി തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, പലരും.

News18 Malayalam

എന്താണ് അയ്യാറെട്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച  പുതുതലമുറയിൽപ്പെട്ട പലർക്കും മനസ്സില്ലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. എങ്കിലും നല്ല ഉശിരൻ മുദ്രാവാക്യം ആയത് കൊണ്ട് അലറി തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, പലരും.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories

corona virus btn
corona virus btn
Loading