ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » ten-foot-high-ceiling-in-a-one-room-house-to-raise-mystery-in-valayar-case

വാളയാർ കേസ്: ദുരൂഹത ഉയർത്തി ഒറ്റമുറി വീട്ടിലെ പത്തടിയിലേറെ ഉയരമുള്ള മേൽക്കുര

Kerala12:42 PM October 28, 2019

പെൺകുട്ടികളുടെ മരണത്തിൽ ഏറെ ദുരൂഹത ഉയർത്തിയത് ഒറ്റമുറി വീടിൽ പത്തടിയിലേറെ ഉയരമുള്ള മേൽക്കുരയാണ്. പെൺകുട്ടികളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ നിന്നും പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശോേരി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്

News18 Malayalam

പെൺകുട്ടികളുടെ മരണത്തിൽ ഏറെ ദുരൂഹത ഉയർത്തിയത് ഒറ്റമുറി വീടിൽ പത്തടിയിലേറെ ഉയരമുള്ള മേൽക്കുരയാണ്. പെൺകുട്ടികളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ നിന്നും പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശോേരി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories

corona virus btn
corona virus btn
Loading