ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » the-residents-of-the-marad-area-need-not-be-alarmed-said-mayor-of-the-municipality

Marad Flats Demolition: പ്രദേശവാസികള്‍ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് നഗരസഭ അധ്യക്ഷ

Kerala18:00 PM January 07, 2020

Marad Flats Demolition: പ്രദേശവാസികള്‍ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് നഗരസഭ അധ്യക്ഷ ടിഎച്ച് നാദിറ

News18 Malayalam

Marad Flats Demolition: പ്രദേശവാസികള്‍ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് നഗരസഭ അധ്യക്ഷ ടിഎച്ച് നാദിറ

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV