ഹോം » വീഡിയോ » Kerala » wayanad-poothadi-family-health-center-excels-in-national-quality-assessment

ദേശീയ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിൽ മികവുമായി വയനാട് പൂതാടി കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം

Kerala19:04 PM November 08, 2019

ദേശീയ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിൽ മികവുമായി വയനാട് പൂതാടി കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം. സംസ്ഥാനത്തെ 13 സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനത്തുള്ള പൂതാടി കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം ദേശീയതലത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.

News18 Malayalam

ദേശീയ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിൽ മികവുമായി വയനാട് പൂതാടി കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം. സംസ്ഥാനത്തെ 13 സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനത്തുള്ള പൂതാടി കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം ദേശീയതലത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories

corona virus btn
corona virus btn
Loading