ഹോം » വീഡിയോ

വൈദ്യുതി വകുപ്പ് കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ പിരിക്കാനുള്ളത് 2600 കോടി

Kerala12:00 PM July 11, 2019

നിരക്ക് വര്‍ദ്ധന നടപ്പാക്കുമ്പോഴും കുടിശ്ശിക ഇനത്തില്‍ വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ് പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് 2600 കോടിയിലധികം രൂപ. ഇത് തിരികെ പിടിക്കാനുള്ള നടപടികളും കാര്യക്ഷമം ആക്കിയിട്ടില്ല. 500 കോടിയിൽ അധികം രൂപയാണ് ജല അതോറിറ്റി കുടിശ്ശിക ഇനത്തില്‍ നല്‍കാൻ ഉള്ളത്

webtech_news18

നിരക്ക് വര്‍ദ്ധന നടപ്പാക്കുമ്പോഴും കുടിശ്ശിക ഇനത്തില്‍ വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ് പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് 2600 കോടിയിലധികം രൂപ. ഇത് തിരികെ പിടിക്കാനുള്ള നടപടികളും കാര്യക്ഷമം ആക്കിയിട്ടില്ല. 500 കോടിയിൽ അധികം രൂപയാണ് ജല അതോറിറ്റി കുടിശ്ശിക ഇനത്തില്‍ നല്‍കാൻ ഉള്ളത്

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV
corona virus btn
corona virus btn
Loading