Home » News18 Malayalam Videos » life » Video | 'മലയാളം പഠിപ്പിച്ചത് മലയാളികളാണ്, എനിക്കും എന്തെങ്കിലും തിരികെ കൊടുക്കണമല്ലോ': അപർണ

News18 Malayalam Videos

Video | 'മലയാളം പഠിപ്പിച്ചത് മലയാളികളാണ്, എനിക്കും എന്തെങ്കിലും തിരികെ കൊടുക്കണമല്ലോ'

Life22:06 PM February 07, 2022

നല്ല പച്ച മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന അപർണ്ണയെ മലയാളികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല.

News18 Malayalam

നല്ല പച്ച മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന അപർണ്ണയെ മലയാളികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories