ഗ്രാഫിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ സുന്ദരിയായി സുൽത്താൻ ബത്തേരി; പിന്നിൽ ചിത്രകാരനായ റഷീദ് ഇമേജും സംഘവും

Life13:32 PM April 12, 2021

ഗ്രാഫിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ സുന്ദരിയായി സുൽത്താൻ ബത്തേരി. പൊതു ഇടങ്ങളിലെ മുഷിഞ്ഞ ചുവരുകളെല്ലാം നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നിൽ ചിത്രകാരനായ റഷീദ് ഇമേജും സംഘവുമാണ്.

News18 Malayalam

ഗ്രാഫിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ സുന്ദരിയായി സുൽത്താൻ ബത്തേരി. പൊതു ഇടങ്ങളിലെ മുഷിഞ്ഞ ചുവരുകളെല്ലാം നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നിൽ ചിത്രകാരനായ റഷീദ് ഇമേജും സംഘവുമാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories