മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കടുത്ത ആരാധകനായ മണികണ്ഠൻ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സഹായം നൽകി

Life21:10 PM May 02, 2020

ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം തന്റെ ആരാധകനെ കാണാൻ തിരുവനന്തപുരം കാച്ചാണിയിലുള്ള വീട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എത്തിയിരുന്നു.

News18 Malayalam

ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം തന്റെ ആരാധകനെ കാണാൻ തിരുവനന്തപുരം കാച്ചാണിയിലുള്ള വീട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എത്തിയിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories