ഒരു ലക്ഷത്തില്‍പ്പരം റെക്കോഡുകള്‍, 260 പ്ലെയറുകള്‍; സണ്ണി മാത്യുവിന്റെ ഗ്രാമഫോണ്‍ മ്യൂസിയം

Life15:20 PM January 11, 2020

കോട്ടയം പ്ലാശനാലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമഫോണ്‍ മ്യൂസിയത്തെ ദേശീയതലത്തില്‍ പ്രശസ്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഹിസ്റ്ററിടിവി18-ലെ ഒഎംജി! യേ മേരാ ഇന്ത്യയുടെ എപ്പിസോഡ് ജനുവരി 13ന്

News18 Malayalam

കോട്ടയം പ്ലാശനാലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമഫോണ്‍ മ്യൂസിയത്തെ ദേശീയതലത്തില്‍ പ്രശസ്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഹിസ്റ്ററിടിവി18-ലെ ഒഎംജി! യേ മേരാ ഇന്ത്യയുടെ എപ്പിസോഡ് ജനുവരി 13ന്

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories