അദ്ധ്യാപകർ അതെല്ലാം മറന്നേക്കൂ; ഇനി കുട്ടികൾക്ക് ചൂരൽക്കഷായമില്ല

Life20:41 PM November 15, 2019

സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകളിൽ ചൂരൽ വടി നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറാണ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകളിൽ ചൂരൽ വടി നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറാണ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories

corona virus btn
corona virus btn
Loading