കപ്പലിൽ കൊച്ചിയിൽ എത്തിയാൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ യാത്ര ചെയ്ത് മടങ്ങാം

Life23:23 PM November 21, 2019

കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

News18 Malayalam

കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories