സ്ത്രീ സൗഹൃദ പരിപാടികൾ വ്യാപിപ്പിച്ച് ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ

Kerala19:20 PM March 08, 2019

സ്ത്രീ സൗഹൃദ പരിപാടികൾ വ്യാപിപ്പിച്ച് ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ. സ്ത്രീ സൗഹൃദനഗരം പദ്ധതിയിൽ സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലിക്കുന്നത് നൂറിലേറെ വനിതകളാണ്. ദേശീയ നഗര ഉപജീവന മിഷൻറെയും കുടുംബശ്രീയുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്

webtech_news18

സ്ത്രീ സൗഹൃദ പരിപാടികൾ വ്യാപിപ്പിച്ച് ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ. സ്ത്രീ സൗഹൃദനഗരം പദ്ധതിയിൽ സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലിക്കുന്നത് നൂറിലേറെ വനിതകളാണ്. ദേശീയ നഗര ഉപജീവന മിഷൻറെയും കുടുംബശ്രീയുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories

corona virus btn
corona virus btn
Loading