ആണിന് പഞ്ചാര ഇഷ്ടം; പെണ്ണിന് അതുക്കും മേലെ: മധുരം തുളുമ്പുന്ന പഠനറിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

Life16:21 PM January 09, 2020

സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം കുട്ടികളേക്കാൾ പ്രായമായവരാണ് കൂടുതൽ അതി മധുരം (Added Sugar) ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു.

News18 Malayalam

സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം കുട്ടികളേക്കാൾ പ്രായമായവരാണ് കൂടുതൽ അതി മധുരം (Added Sugar) ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories