അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നത് നിർത്തിയാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും: പിസി ജോർജ്

Health13:07 PM February 11, 2020

നിയമസഭയിലെ ചോദ്യോത്തരവേളയാണ് വേദി. ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളെ തടയാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള എം എൽ എ മാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രിയാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്.

News18 Malayalam

നിയമസഭയിലെ ചോദ്യോത്തരവേളയാണ് വേദി. ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളെ തടയാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള എം എൽ എ മാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രിയാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories