കണ്ണൂരിൽ 50 വർഷത്തിനു ശേഷം അപൂർവ സംഗമം; മുതൽ 7 വരെ പഠിച്ചിറങ്ങിയവർ വീണ്ടും ഒരുമിച്ചു ചേര്‍ന്നു

Life18:40 PM December 07, 2022

യു പി സ്കൂളിൽ 1970 കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴു വരെ പഠിച്ചിറങ്ങിയവരാണ് ഓർമ്മകൾ പങ്ക് വയ്ക്കാൻ ഒത്തുചേർന്നത്.

News18 Malayalam

യു പി സ്കൂളിൽ 1970 കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴു വരെ പഠിച്ചിറങ്ങിയവരാണ് ഓർമ്മകൾ പങ്ക് വയ്ക്കാൻ ഒത്തുചേർന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories