വാഹനങ്ങളുടെ ചെറു രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ശ്രദ്ധേയനായി കൊല്ലം പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശി ഷിജു

Life09:57 AM December 23, 2020

സ്വകാര്യ ബസുകളുടെയും കെഎസ്ആർടിസിയുടെയും മിനിയേച്ചർ രൂപങ്ങളാണ് ഷിജു നിർമ്മിക്കുന്നത്

News18 Malayalam

സ്വകാര്യ ബസുകളുടെയും കെഎസ്ആർടിസിയുടെയും മിനിയേച്ചർ രൂപങ്ങളാണ് ഷിജു നിർമ്മിക്കുന്നത്

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories