സഹജീവി സ്നേഹത്തിന്‍റെ ഉദാത്ത മാതൃക; ആലപ്പുഴയുടെ 'പൂച്ച ഉമ്മ'യെ പരിചയപ്പെടാം

Life18:49 PM June 14, 2020

സമ്പന്നതയുടെ മതിൽക്കെട്ടുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നും ഉമ്മയെ തേടി പൂച്ചകൾ ഇറങ്ങി വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ രൂപമായ ഉമ്മയ്ക്ക്  ഗേറ്റിന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ല

News18 Malayalam

സമ്പന്നതയുടെ മതിൽക്കെട്ടുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നും ഉമ്മയെ തേടി പൂച്ചകൾ ഇറങ്ങി വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ രൂപമായ ഉമ്മയ്ക്ക്  ഗേറ്റിന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ല

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories