ഹൃദയാഘാതം പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്താനാകും; സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ട്രോപ്പ് റ്റി അനലൈസറുകൾ

Life18:12 PM November 25, 2019

28 ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമായതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ

News18 Malayalam

28 ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമായതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories