ഡൗൺസിൻഡ്രോം മുട്ടുമടക്കി; പഞ്ചാരിമേളത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് ജോയൽ

Life10:07 AM December 28, 2019

വായ്ത്താരി ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ജോയൽ അമ്മയുടെ സഹായത്തോടെ ചൊല്ലുകൾക്ക് പകരം ' എണ്ണം' പ്രയോഗിച്ച് പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകുകയായിരുന്നു.

News18 Malayalam

വായ്ത്താരി ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ജോയൽ അമ്മയുടെ സഹായത്തോടെ ചൊല്ലുകൾക്ക് പകരം ' എണ്ണം' പ്രയോഗിച്ച് പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകുകയായിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories