Home » News18 Malayalam Videos » life » പരീക്ഷാപ്പേടി വേണ്ട; കുട്ടികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും സംശയങ്ങൾക്ക് Jose D Sujeev മറുപടി നൽകുന്നു

News18 Malayalam Videos

കുട്ടികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും സംശയങ്ങൾക്ക് Jose D Sujeev മറുപടി നൽകുന്നു

Life18:20 PM February 20, 2022

വീണ്ടും ഒരു പരീക്ഷാ കാലം വരികയാണ്. കുട്ടികൾ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചത് വളരെ കുറച്ച് ദിവസമാണ്.

News18 Malayalam

വീണ്ടും ഒരു പരീക്ഷാ കാലം വരികയാണ്. കുട്ടികൾ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചത് വളരെ കുറച്ച് ദിവസമാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories