Home » News18 Malayalam Videos » life » 'അയ്യേ' പറയുന്നവരോടാണ്, കേരളത്തിൽ ഇനിയും 'ആൺ' ഗർഭിണികളുണ്ടാകും: മാറേണ്ടത് സമൂഹം

'അയ്യേ' പറയുന്നവരോടാണ്, കേരളത്തിൽ ഇനിയും 'ആൺ' ഗർഭിണികളുണ്ടാകും: മാറേണ്ടത് സമൂഹം

Life22:37 PM February 04, 2023

'അയ്യേ' പറയുന്നവരോടാണ്, കേരളത്തിൽ ഇനിയും 'ആൺ' ഗർഭിണികളുണ്ടാകും: മാറേണ്ടത് സമൂഹം

News18 Malayalam

'അയ്യേ' പറയുന്നവരോടാണ്, കേരളത്തിൽ ഇനിയും 'ആൺ' ഗർഭിണികളുണ്ടാകും: മാറേണ്ടത് സമൂഹം

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories