നൂറിലധികം പേർക്ക് ആശ്രയമായി മലപ്പുറത്തെ ചക്ക ഉത്പന്ന കേന്ദ്രം; വിദേശത്തും വൻ മാർക്കറ്റ്

Life18:32 PM April 22, 2022

നൂറിലധികം തൊഴിലാളികളാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

News18 Malayalam

നൂറിലധികം തൊഴിലാളികളാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories