അന്ന് പാലാരിവട്ടത്ത് ആദ്യം വൈദ്യുതി എത്തിയത് സീതയുടേയും കുഞ്ഞുമണിയുടേയും വീട്ടിൽ

Life16:27 PM September 15, 2021

ഒരു കാലത്ത് പാലാരിവട്ടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വീടായിരുന്നു ഇവരുടേത് .

News18 Malayalam

ഒരു കാലത്ത് പാലാരിവട്ടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വീടായിരുന്നു ഇവരുടേത് .

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories