'ഇറ്റലിയില്‍ നിന്ന് കോവിഡ് 19:  മൂന്നുപേരുമായും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഉടൻ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയും'

Health16:29 PM March 09, 2020

നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട 150 പേരെയും അല്ലാതെയുള്ള 164 പേരെയുമാണു തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ ലിസ്റ്റ് അപൂര്‍ണ്ണമാണ്.

News18 Malayalam

നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട 150 പേരെയും അല്ലാതെയുള്ള 164 പേരെയുമാണു തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ ലിസ്റ്റ് അപൂര്‍ണ്ണമാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories