കായൽ കാറ്റേറ്റ് ശുദ്ധവായു ശ്വസിച്ചു വ്യയാമം ചെയ്യണോ? വരൂ ക്വീൻസ് വാക്ക് വേയിലേക്ക്

Life18:55 PM November 16, 2019

കൊച്ചിയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഇടങ്ങളിലൊന്നായി മാറുകയാണ് ഗോശ്രീ പാലങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ചാത്യാത്ത് റോഡ്.

കൊച്ചിയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഇടങ്ങളിലൊന്നായി മാറുകയാണ് ഗോശ്രീ പാലങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ചാത്യാത്ത് റോഡ്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories

corona virus btn
corona virus btn
Loading