'സങ്കീർത്തനം പോലെ ഒരു ജീവിതം'; പെരുമ്പടവം ശ്രീധരന് 82-ാം ജന്മദിനം

Life11:32 AM February 12, 2020

കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനിടെ 100 പതിപ്പുകളിലായി രണ്ടുലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിച്ചാണ് പെരുമ്പടവത്തിന്‍റെ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന മലയാള നോവൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടംനേടിയത്.

News18 Malayalam

കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനിടെ 100 പതിപ്പുകളിലായി രണ്ടുലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിച്ചാണ് പെരുമ്പടവത്തിന്‍റെ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന മലയാള നോവൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടംനേടിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories