ചക്ക വെറുതേ കളയല്ലേ; പാസ്തയും ബർഗറും ചോക്കലേറ്റും ഉണ്ടാക്കാം

Life19:44 PM November 08, 2019

ചക്കപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ചപ്പാത്തി, പൂരി, ഇടിയപ്പം, പുട്ട്, മുറുക്ക്, മിക്ചർ, പക്കാവട ഇവയെല്ലാം രാജശ്രീ തയ്യാറാക്കും

News18 Malayalam

ചക്കപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ചപ്പാത്തി, പൂരി, ഇടിയപ്പം, പുട്ട്, മുറുക്ക്, മിക്ചർ, പക്കാവട ഇവയെല്ലാം രാജശ്രീ തയ്യാറാക്കും

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories