ഈ വർഷം ലോകത്ത് ഏറ്റവും ശക്തമായ 10 പാസ്പോർട്ടുകൾ; ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം അറിയാം?

Life08:42 AM January 09, 2020

പാകിസ്ഥാൻ(104), സിറിയ(105), ഇറാഖ്(106), അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ(107) തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത്.

News18 Malayalam

പാകിസ്ഥാൻ(104), സിറിയ(105), ഇറാഖ്(106), അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ(107) തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories