പത്തുമാസത്തെ തെരച്ചിലിന് പരിഹാരമായി.. ഷഹബാജ് അച്ഛനൊപ്പം നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങി 

Life13:23 PM December 07, 2019

ഹിന്ദിയാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും സ്വദേശം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല....

News18 Malayalam

ഹിന്ദിയാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും സ്വദേശം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല....

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories