Home » News18 Malayalam Videos » life » Video| ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ പൂർണ ചന്ദ്ര​ഗ്രഹണം ഇന്ന്; ബ്ലഡ് മൂൺ, സൂപ്പർമൂൺ പ്രതിഭാസങ്ങളും ദൃശ്യമാകും

ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ പൂർണ ചന്ദ്ര​ഗ്രഹണം ഇന്ന്; ബ്ലഡ് മൂൺ, സൂപ്പർമൂൺ പ്രതിഭാസങ്ങളും ദൃശ്യമാകും

Life13:35 PM May 26, 2021

ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ പൂർണ ചന്ദ്ര​ഗ്രഹണം ഇന്ന്. 3:15 മുതൽ 6:23 വരെയാണ് ​ഗ്രഹണം. ബ്ലഡ് മൂൺ, സൂപ്പർമൂൺ എന്നീ പ്രതിഭാസങ്ങളും ദൃശ്യമാകും

News18 Malayalam

ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ പൂർണ ചന്ദ്ര​ഗ്രഹണം ഇന്ന്. 3:15 മുതൽ 6:23 വരെയാണ് ​ഗ്രഹണം. ബ്ലഡ് മൂൺ, സൂപ്പർമൂൺ എന്നീ പ്രതിഭാസങ്ങളും ദൃശ്യമാകും

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories