Home »

News18 Malayalam Videos

» life » why-youth-depression-is-on-the-rise-nj

Depression| യുവാക്കളിൽ വിഷാദ രോഗ കൂടുന്നു; യുവാക്കളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് DRQ

Life18:27 PM March 22, 2022

മാനസികാരോഗ്യം യുവാക്കളിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് Dr Soheb മറുപടി പറയുന്നു.

News18 Malayalam

മാനസികാരോഗ്യം യുവാക്കളിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് Dr Soheb മറുപടി പറയുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories