പത്താം ക്ലാസിൽ പഠനം മുടങ്ങി; തുല്യതാ പരീക്ഷയിലൂടെ വിജയിച്ച് അഭിഭാഷകയായി!

Life19:47 PM December 16, 2019

പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് എൽഎൽബി എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആയി എത്തിയപ്പോൾ പ്രായം കൂടുതലാണെന്ന നിയമതടസ്സം ഉയർന്നു. തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതിയിലെത്തി ഹർജി നൽകി നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ എൻട്രൻസ് എഴുതി നിയമ പഠനത്തിനായി എറണാകുളം ലോ കോളജിൽ ചേർന്നു....

News18 Malayalam

പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് എൽഎൽബി എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആയി എത്തിയപ്പോൾ പ്രായം കൂടുതലാണെന്ന നിയമതടസ്സം ഉയർന്നു. തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതിയിലെത്തി ഹർജി നൽകി നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ എൻട്രൻസ് എഴുതി നിയമ പഠനത്തിനായി എറണാകുളം ലോ കോളജിൽ ചേർന്നു....

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories