കാൻസറിന് കീമോ വേണ്ട; മഞ്ഞളില്‍ നിന്ന് വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കുന്ന വിദ്യയുമായി ശ്രീചിത്ര

Health22:41 PM January 13, 2020

മഞ്ഞളില്‍ നിന്ന് വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കുന്ന കുര്‍ക്കുമിന്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് കീമൊതെറാപ്പിയ്ക്ക് പകരമാകുന്ന ചികിത്സ രീതി കണ്ടെത്തിയത്.

News18 Malayalam

മഞ്ഞളില്‍ നിന്ന് വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കുന്ന കുര്‍ക്കുമിന്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് കീമൊതെറാപ്പിയ്ക്ക് പകരമാകുന്ന ചികിത്സ രീതി കണ്ടെത്തിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories