സഞ്ജു കളത്തിലിറങ്ങുമോ? പ്ലേയിംഗ് ഇലവന്റെ സൂചന നൽകി കോലി

Sports22:22 PM December 05, 2019

ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു കളിയിലും സഞ്ജുവിനെ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല...

News18 Malayalam

ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു കളിയിലും സഞ്ജുവിനെ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല...

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories