ഹോം » വീഡിയോ

ഇങ്ങനെയും ചിലർ ഇവിടെയുണ്ട്; പുലപ്രക്കുന്നിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങൾ

Videos16:24 PM April 17, 2019

സാമൂഹികമായി ഒറ്റപ്പെട്ട് 11 കുടുംബങ്ങളാണ് പേരാമ്പ്ര മേപ്പയ്യൂരിലെ പുലപ്രക്കുന്ന് കോളനിയിൽ കഴിയുന്നത് വൈദ്യുതിയോ  കുടിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമോ ഇല്ലാതെ 35 ഓളം പേർ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു.

webtech_news18

സാമൂഹികമായി ഒറ്റപ്പെട്ട് 11 കുടുംബങ്ങളാണ് പേരാമ്പ്ര മേപ്പയ്യൂരിലെ പുലപ്രക്കുന്ന് കോളനിയിൽ കഴിയുന്നത് വൈദ്യുതിയോ  കുടിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമോ ഇല്ലാതെ 35 ഓളം പേർ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV
corona virus btn
corona virus btn
Loading