ഹോം » വീഡിയോ

രാഹുലിന് വേണ്ടി ഉപാധികളില്ലാതെ പിന്മാറുകയാണെന്ന് ടി സിദ്ദീക്ക്

Kerala16:28 PM March 23, 2019

രാഹുലിന് വേണ്ടി മാറി കൊടുക്കാൻ മടിയില്ല. വയനാട്ടിൽ രാഹുലിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും സിദ്ധീക്ക്

webtech_news18

രാഹുലിന് വേണ്ടി മാറി കൊടുക്കാൻ മടിയില്ല. വയനാട്ടിൽ രാഹുലിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും സിദ്ധീക്ക്

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV