ഹോം » വീഡിയോ » Videos » all-about-breast-cancer

Star War | അപമാനിച്ചവരുമായി ചർച്ചയില്ലെന്ന് 'അമ്മ'

Film13:45 PM June 07, 2020

No immediate talks with people who insulted us: AMMA | ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിനില്ലെങ്കിലും പ്രതിഫലം സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിൽ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയുമായി ഉടൻ ചർച്ച വേണ്ട എന്നാണ് 'അമ്മ'യുടെ തീരുമാനം.

News18 Malayalam

No immediate talks with people who insulted us: AMMA | ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിനില്ലെങ്കിലും പ്രതിഫലം സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിൽ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയുമായി ഉടൻ ചർച്ച വേണ്ട എന്നാണ് 'അമ്മ'യുടെ തീരുമാനം.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories

corona virus btn
corona virus btn
Loading