Home »

News18 Malayalam Videos

» videos » fish-farming-project-started-in-trithala

ഉൾനാടൻ മൽസ്യ സമ്പത്ത് സംരക്ഷണത്തിന് തൃത്താലയിൽ തുടക്കം

Videos15:26 PM July 30, 2019

ഉൾനാടൻ മൽസ്യസമ്പത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ട് മൽസ്യകുഞ്ഞു നിക്ഷേപം പദ്ധതിക്ക് തൃത്താലയിൽ തുടക്കമായി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഭാരതപ്പുഴയിൽ നാല് ലക്ഷം മൽസ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ചു.

webtech_news18

ഉൾനാടൻ മൽസ്യസമ്പത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ട് മൽസ്യകുഞ്ഞു നിക്ഷേപം പദ്ധതിക്ക് തൃത്താലയിൽ തുടക്കമായി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഭാരതപ്പുഴയിൽ നാല് ലക്ഷം മൽസ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories