Home » News18 Malayalam Videos » videos » "മുയലിനോടൊപ്പം ഓടുകയും വേട്ടപ്പട്ടിയോടൊപ്പം വേട്ടയാടുകയുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി": K മുരളീധരൻ

"മുയലിനോടൊപ്പം ഓടുകയും വേട്ടപ്പട്ടിയോടൊപ്പം വേട്ടയാടുകയുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി": K മുരളീധരൻ

Kerala12:18 PM January 27, 2020

"മുയലിനോടൊപ്പം ഓടുകയും വേട്ടപ്പട്ടിയോടൊപ്പം വേട്ടയാടുകയുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി": K മുരളീധരൻ

News18 Malayalam

"മുയലിനോടൊപ്പം ഓടുകയും വേട്ടപ്പട്ടിയോടൊപ്പം വേട്ടയാടുകയുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി": K മുരളീധരൻ

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories