തൃത്താലയിൽ വീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ വെള്ളം തിളക്കൽ പ്രതിഭാസം

Kerala12:31 PM July 19, 2019

തൃത്താല ഞാങ്ങാട്ടിരിയിൽ വീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ വെള്ളം തിളക്കൽ പ്രതിഭാസം. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുമിളകൾ പൊങ്ങി വരുന്നു

webtech_news18

തൃത്താല ഞാങ്ങാട്ടിരിയിൽ വീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ വെള്ളം തിളക്കൽ പ്രതിഭാസം. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുമിളകൾ പൊങ്ങി വരുന്നു

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories

corona virus btn
corona virus btn
Loading