മന്ത്രി ജി. സുധാകരൻ കാണുന്നുണ്ടോ പാലാരിവട്ടത്തെ സിപിഎം സമരം?

Kerala12:51 PM June 15, 2019

പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് പിന്നെയും മന്ത്രി ജി. സുധാകരൻ.. മുൻമന്ത്രി ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന്റെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടാൻ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച് സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി.. പാലാരിവട്ടത്തു പാർട്ടി നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾ മന്ത്രി സുധാകരൻ കാണുന്നുണ്ടോ

webtech_news18

പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് പിന്നെയും മന്ത്രി ജി. സുധാകരൻ.. മുൻമന്ത്രി ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന്റെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടാൻ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച് സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി.. പാലാരിവട്ടത്തു പാർട്ടി നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾ മന്ത്രി സുധാകരൻ കാണുന്നുണ്ടോ

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV