ഹോം » വീഡിയോ

മാലിന്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് വെസൽസ് ബാങ്ക് പദ്ധതി

Kerala18:29 PM September 09, 2019

മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്ത് പുതിയ ചുവടുവെപ്പ് മായി മുക്കം നഗരസഭ.വീടുകളിലും ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളിലെ മാലിന്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് വെസൽസ് ബാങ്ക് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി

webtech_news18

മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്ത് പുതിയ ചുവടുവെപ്പ് മായി മുക്കം നഗരസഭ.വീടുകളിലും ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളിലെ മാലിന്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് വെസൽസ് ബാങ്ക് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV
corona virus btn
corona virus btn
Loading