കേരളത്തില 

മെഡിക്കോ-ലീഗൽ

പ്രോട്ടോക്കോൾ

പരിശോധനാ സമയത്ത് പൊലീസുകാർ  പ്രതിയ്ക്കൊപ്പം വേണോ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി അഭ്യൂഹങ്ങളാണ് നിറയുന്നത് 

പ്രതിയെ വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ പൊലീസ് സ്ഥലത്തുണ്ടാകണമെന്ന് ചിലരും, വേണ്ടെന്നാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവെന്നും ചിലർ

കേരളത്തില്‍ നിലവിലുള്ള മെഡിക്കോ– ലീഗല്‍ പ്രൊട്ടോക്കോളില്‍ പറയുന്നതെന്ത്? 

പ്രതിയെ ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പൊലീസ് അടുത്ത് നിൽക്കരുതെന്നാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് 

 ചികിത്സ തേടി എത്തുന്ന പ്രതിയും ഡോക്ടറും  തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിലെ സ്വകാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംസാരം കേൾക്കാതെ മാറി നിൽക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്

പ്രതിക്ക് രക്ഷപെടാൻ കഴിയാത്ത അകലത്തിലേ പൊലീസ് നിൽക്കാൻ പാടുള്ളുവെന്നും ഉത്തരവിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് 

കസ്റ്റഡി മർദനമടക്കമുള്ളവ സംബന്ധിച്ചുള്ള സത്യസന്ധമായ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായാണ് ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കിയത് 

ജസ്റ്റിസ് കെ. നാരായണക്കുറുപ്പ് കമ്മിഷൻ സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചതായിരുന്നു ഈ നിർദേശം

കേരളം 

നടുങ്ങിയ 

 ജലയാനദുരന്തങ്ങൾ 

കൂടുതൽ കാണാം