നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » GROOM RETURNED GOLD ORNAMENTS WORN BY THE BRIDE IN THE WEDDING VENUE IN ALAPPUZHA

    വധുവിന് നൽകിയ സ്വർണ്ണം തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച് വരൻ; മാതൃകയായി സതീഷ് എന്ന യുവാവ്

    മാതൃകയായി വരൻ. ആലപ്പുഴയിലെ വിവാഹ വേദിയിൽ ട്വിസ്റ്റ്

    )}